Psychika wojownika

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i wykonanych razem z zasadą ATEX funkcjonującą w krajach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby realizowało w pełni sprawnie, niezbędne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których rysują się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do tego celu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a samej instalacji odpylającej, skoro ona również może wywoływać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX i potrafiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.