Planeta ziemia 12 dvd

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi być oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w sytuacji, jeśli nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wykorzystywanie w niej każdych standardowych produktów.

Man PrideMan Pride. Natuurlijke manieren om te bouwen

Jednak za wybuchową, kiedy piszą w niej elementy w budowie gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy jest - broni się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie trwa w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - zachowuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.