Obowiazek kasy fiskalnej w restauracji

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a także do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są ale w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w myśl § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w zakładzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w myśli fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać spowodowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała zobrazowania w pytaniu można wywnioskować, iż cena za zakupione produkty uznaje żyć dawana w euro, w toku kiedy wartość sprzedaży będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.