Gniazdo przeciwwybuchowe 230v

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich podzespołów i popularni.

W stosunku ze popularnymi rozbieżnościami w terenie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo łatwiejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do rzeczy w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do lektury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w dziale ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny stanowić dosyć oznaczone i przejść szereg testów, które korzystają na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady prac i nazywania tego standardu urządzeń. Nic na problem Atex znajdziesz tu.