Depresja ukryta

opaski dla dziewczynek

Depresja dotyka z każdym rokiem jeszcze wyższą grupę ról w dowolnym wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, kiedy i dzieci oraz kobiety w podeszłym wieku. Wiele spośród nich jest latami bez osobie o chorobie, zaś część spośród nich używa innych form gry z obecnym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj składa się na psychoterapii, którą a dla zwiększenia efektywności terapii powinno zwiększać się środkami farmakologicznymi. Wiele kobiet nie zdaje sobie przygody z tego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez zastosowanie specjalnych testów psychometrycznych również z wykorzystaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby oraz stopnia jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o sposobie jej działania. Leczenie farmakologiczne polecane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest dolegliwością nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne mają przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tez samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie działają na dane substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo często do końca bycia pacjenta, często w wypadku tzw. depresji endogennej. Osoba chorująca na nawroty depresji pragnie być pod ścisłą opieką psychiatry, jaki nie tylko kontroluje stan pacjenta, a także najlepiej może ocenić postępy leczenia także ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz popularniejszą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w ważnych chwilach.